Produkty NEST

Ochrana osobních údajů v MAYER CZ

Nadstandardní ochrana osobních údajů vždy patřila mezi základní hodnoty naší firemní kultury. Již před platností Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů (od 22.5.2018) jsme s nimi v naší společnosti nakládali bezpečně, čestně a v souladu s příslušnými zákony.

Kdykoliv jsou naší společnosti svěřeny osobní údaje, dodržujeme požadavky stanovené GDPR. To se týká zpracování dat zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, obchodních partnerů a všech dalších jednotlivců, s nimiž máme z důvodu naší podnikatelské činnosti jakýkoliv právní vztah.

Osobní údaje zpracováváme čestně a pro přesně určené a legitimní účely. Pokud některé z osobních údajů musíme poskytnout třetí straně, vyžadujeme i po ní dodržování minimálně takové ochrany, jaká je standardem u nás.

GDPR vyžaduje kontrolu osobních údajů v průběhu celého cyklu jejich existence a provádění potřebných kroků k tomu, aby byly adekvátní, relevantní, omezené a přesné. Jsou mapovány tak, aby byl umožněn jejich sběr, uchovávání, využití, úpravy a vymazání - v souladu s požadavky GDPR a také v souladu s požadavky subjektů údajů.

Osobní údaje jsou v naší společnosti pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurální kontrolou. Disponujeme kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo jiným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji v MAYER CZ přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou proškoleny a vázány mlčenlivostí.