Produkty KIDS

Ochrana osobních údajů v MAYER CZ

Nadstandardní ochrana osobních údajů vždy patřila mezi základní hodnoty naší firemní kultury. Již před platností Nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů (od 22.5.2018) jsme s nimi v naší společnosti nakládali bezpečně, čestně a v souladu s příslušnými zákony.

Kdykoliv jsou naší společnosti svěřeny osobní údaje, dodržujeme požadavky stanovené GDPR. To se týká zpracování dat zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, obchodních partnerů a všech dalších jednotlivců, s nimiž máme z důvodu naší podnikatelské činnosti jakýkoliv právní vztah.

Osobní údaje zpracováváme čestně a pro přesně určené a legitimní účely. Pokud některé z osobních údajů musíme poskytnout třetí straně, vyžadujeme i po ní dodržování minimálně takové ochrany, jaká je standardem u nás.

GDPR vyžaduje kontrolu osobních údajů v průběhu celého cyklu jejich existence a provádění potřebných kroků k tomu, aby byly adekvátní, relevantní, omezené a přesné. Jsou mapovány tak, aby byl umožněn jejich sběr, uchovávání, využití, úpravy a vymazání - v souladu s požadavky GDPR a také v souladu s požadavky subjektů údajů.

Osobní údaje jsou v naší společnosti pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurální kontrolou. Disponujeme kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo jiným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji v MAYER CZ přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou proškoleny a vázány mlčenlivostí. 

Nastavení cookies

Aby Vám naše stránky fungovaly správně, potřebujeme souhlas se zpracováním cookies, malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.

Cookies využíváme např. ke správě košíku nebo ke sledování návštěvnosti. Více informací

Povolit vše Povolit nezbytné Zamítnout vše